หลังที่ 109 : 9 มิถุนายน 2563

วันที่โพสต์: Jun 09, 2020 8:53:54 AM

ด.ช.กฤษณกรณ์ นามวงศ์ ป.2

โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อ.เมืองเลย จ.เลย

ประธานมอบบ้านน้ำใจ : นายชนาส ชัชวาลย์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563

อ่านต่อ

1. สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (NTT)

http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200609122321746?fbclid=IwAR0OVoo7fL3mDG-9HGAnQOVUzijgiohJcykkyVrQJTEEdSpn-FrPT3kl3e4