หลังที่ 107 : 4 มิถุนายน 2563

วันที่โพสต์: Jun 09, 2020 8:3:2 AM

ด.ช.สุเมธ มหาชน ม.1

โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59

ประธานมอบบ้านน้ำใจ : นายบรรพต ยาฟอง อดีตปลัดจังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563