หลังที่ 106 : 22 พฤษภาคม 2563

วันที่โพสต์: Jun 08, 2020 7:32:25 AM

ด.ช.กุลวัตร ลีเบาะ ป. 3

โรงเรียนบ้านหนองผำ อ.เมืองเลย จ.เลย

ประธานมอบบ้านน้ำใจ : ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย 1

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563