หน้าแรก

โครงการสร้างบ้านนักเรียน บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปกป้องคุ้มครองนักเรียน ให้นักเรียนเป็นผู้ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัว สังคมได้อย่างปกติสุข

บ้านน้ำใจหลังล่าสุด

 • หลังที่ 104 : 28 กุมภาพันธ์ 2563 ด.ญ.ปาณิตา แสงขาว ป.5โรงเรียนบ้านห้วยทราย อ.เมืองเลย จ.เลยประธานมอบบ้านน้ำใจ : ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย 1เมื่อว ...
  ส่ง 13 มี.ค. 2563 22:16 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • หลังที่ 103 : 25 กุมภาพันธ์ 2563 ด.ญ.เกวลิน ซ้อนจันดี ป.3โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อ.เมืองเลย จ.เลยประธานมอบบ้านน้ำใจ : ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป ...
  ส่ง 13 มี.ค. 2563 22:08 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • หลังที่ 102 : 21 กุมภาพันธ์ 2563 ด.ช.พศิน โพธิ์ดี อ.3โรงเรียนบ้านอุมุง อ.เชียงคาน จ.เลย ประธานมอบบ้านน้ำใจ : นายบรรพต ยาฟอง อดีดปลัดจังหวัดเลย เมื่อว ...
  ส่ง 13 มี.ค. 2563 22:02 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • หลังที่ 101 : 19 กุมภาพันธ์ 2563 ด.ญ.เก้าจิรายุ ศรีคำ ป.3โรงเรียนบ้านปางคอม อ.ปากชม จ.เลยประธานมอบบ้านน้ำใจ : สิบเอกเชษฐา ขาวประเสริฐ นายอำเภอปากชมเมื่องันที่ 19 กุมภาพ ...
  ส่ง 13 มี.ค. 2563 21:50 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • หลังที่ 100 : 18 กุมภาพันธ์ 2563 ด.ญ.สายธาร โสภารักษ์ ป.6โรงเรียนบ้านกำพี้ประธานมอบบ้านน้ำใจ : นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลยเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ...
  ส่ง 13 มี.ค. 2563 21:42 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วิดีโอ YouTube