หลังที่ 98 : 12 กุมภาพันธ์ 2563

โพสต์13 มี.ค. 2563 21:29โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ
ด.ญ.มายาวดี ชูวงษ์ ป.3
โรงเรียนบ้านบุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย
ประธานมอบบ้านน้ำใจ : นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 งบประมาณ 120,000 บาท

อ่านต่อ
Comments