หลังที่ 97 : 7 กุมภาพันธ์ 2563

โพสต์13 มี.ค. 2563 21:24โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ
ด.ญ.นันชา วงษ์จันทร์ ป.5
โรงเรียนบ้านนาดินดำ
ประธานมองบ้านน้ำใจ : นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สส.เขต 1 จังหวัดเลย
เมื่อวันที่ 7 กุภาพันธ์ 2563  งบประมาณ 95,000 บาท

อ่านต่อ
Comments