หลังที่ 95 : 21 มกราคม 2563

โพสต์13 มี.ค. 2563 21:10โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ
ด.ญ.นภัสสร เจริญใจ ป.6 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”
ประธาน นายบรรพต ยาฟอง อดีตปลัดจังหวัดอุดรธานี
วันที่ 21 มกราคม 2563 งบประมาณ 85,000 บาท

Comments