หลังที่ 109 : 9 มิถุนายน 2563

โพสต์9 มิ.ย. 2563 01:53โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1
ด.ช.กฤษณกรณ์  นามวงศ์ ป.2
โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด  อ.เมืองเลย  จ.เลย
ประธานมอบบ้านน้ำใจ : นายชนาส  ชัชวาลย์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563

logomain
อ่านต่อ
1. สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (NTT)
Comments