หลังที่ 103 : 25 กุมภาพันธ์ 2563

โพสต์13 มี.ค. 2563 22:08โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ
ด.ญ.เกวลิน ซ้อนจันดี ป.3
โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อ.เมืองเลย จ.เลย
ประธานมอบบ้านน้ำใจ : ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย 1
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  งบประมาณ 50,000 บาท

อ่านต่อ
Comments