หลังที่ 102 : 21 กุมภาพันธ์ 2563

โพสต์13 มี.ค. 2563 21:58โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 13 มี.ค. 2563 22:02 ]
ด.ช.พศิน โพธิ์ดี อ.3
โรงเรียนบ้านอุมุง อ.เชียงคาน จ.เลย 
ประธานมอบบ้านน้ำใจ : นายบรรพต ยาฟอง อดีดปลัดจังหวัดเลย 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  งบประมาณ 90,000 บาท

อ่านต่อ
Comments