หลังที่ 101 : 19 กุมภาพันธ์ 2563

โพสต์13 มี.ค. 2563 21:50โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ

ด.ญ.เก้าจิรายุ ศรีคำ ป.3
โรงเรียนบ้านปางคอม อ.ปากชม จ.เลย
ประธานมอบบ้านน้ำใจ : สิบเอกเชษฐา ขาวประเสริฐ นายอำเภอปากชม
เมื่องันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  งบประมาณ 85,000 บาท

อ่านต่อ
Comments