หลังที่ 100 : 18 กุมภาพันธ์ 2563

โพสต์13 มี.ค. 2563 21:42โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ
ด.ญ.สายธาร โสภารักษ์ ป.6
โรงเรียนบ้านกำพี้
ประธานมอบบ้านน้ำใจ : นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 งบประมาณ 85,000 บาท

อ่านต่อ
Comments