ปี 2563

รายงานข้อมูลการส่งมอบบ้านให้นักเรียนตามโครงการสร้างบ้านนักเรียน  “บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1” ปี 2563

ลำดับ

ชื่อโรงเรียน

ชื่อนักเรียน

ชั้น

ชื่อประธานการส่งมอบบ้าน

ตำแหน่งผู้มอบบ้าน

วันที่ส่งมอบบ้าน

งบประมาณ

95

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”

ด.ญ.นภัสสร  เจริญใจ

ป.6

นายบรรพต  ยาฟอง

อดีตปลัดจังหวัดอุดรธานี

21 มกราคม 2563

85,000

96

โรงเรียนบ้านนาแขม

ด.ญ.อิศวรา  แอ่งเนียม

ป.4

ดร.รอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย 1

28 มกราคม 2563

90,000

97

โรงเรียนบ้านนาดินดำ

ด.ญ.นันชา  วงษ์จันทร์

ป.5

นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล

สส.เขต 1 จังหวัดเลย

7 กุภาพันธ์ 2563

95,000

98

โรงเรียนบ้านบุฮม

ด.ญ.มายาวดี  ชูวงษ์

ป.3

นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

12 กุมภาพันธ์ 2563

120,000

99

โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

ด.ญ.วารี  ศรีทรัพย์

ป.6

สิบเอกเชษฐา  ขาวประเสริฐ

นายอำเภอปากชม

14 กุมภาพันธ์ 2563

100,000

100

โรงเรียนบ้านกำพี้

ด.ญ.สายธาร  โสภารักษ์

ป.6

นายกิตติคุณ  บุตรคุณ

นายอำเภอเมืองเลย

18 กุมภาพันธ์ 2563

85,000

101

โรงเรียนบ้านปางคอม

ด.ญ.เก้าจิรายุ  ศรีคำ

ป.3

สิบเอกเชษฐา  ขาวประเสริฐ

นายอำเภอปากชม

19 กุมภาพันธ์ 2563

85,000

102

โรงเรียนบ้านอุมุง

ด.ช.พศิน  โพธิ์ดี

อ.3

นายบรรพต  ยาฟอง

อดีดปลัดจังหวัดเลย

21 กุมภาพันธ์ 2563

90,000

103

โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

ด.ญ.เกวลิน  ซ้อนจันดี

ป.3

ดร.รอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย 1

25 กุมภาพันธ์ 2563

50,000

104

โรงเรียนบ้านห้วยทราย

ด.ญ.ปาณิตา  แสงขาว

ป.5

ดร.รอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย 1

28 กุมภาพันธ์ 2563

95,000

หลังที่ 109 : 9 มิถุนายน 2563

โพสต์9 มิ.ย. 2563 01:53โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1

ด.ช.กฤษณกรณ์  นามวงศ์ ป.2
โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด  อ.เมืองเลย  จ.เลย
ประธานมอบบ้านน้ำใจ : นายชนาส  ชัชวาลย์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563

logomain
อ่านต่อ
1. สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (NTT)

หลังที่ 108 : 5 มิถุนายน 2563

โพสต์9 มิ.ย. 2563 01:39โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2563 19:09 ]

ด.ช.ภัทรดนัย  ไชสุด ป.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" อ.เชียงคาน จ.เลย
ประธานมอบบ้านน้ำใจ : นายกิตติวัชร์  แยบดี  ปลัดอาวุโสอำเภอเชียงคาน
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563

อ่านต่อ

หลังที่ 107 : 4 มิถุนายน 2563

โพสต์9 มิ.ย. 2563 01:03โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2563 19:18 ]

ด.ช.สุเมธ  มหาชน ม.1
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59
ประธานมอบบ้านน้ำใจ : นายบรรพต  ยาฟอง อดีตปลัดจังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563


อ่านต่อ

หลังที่ 106 : 22 พฤษภาคม 2563

โพสต์8 มิ.ย. 2563 00:32โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2563 19:18 ]

ด.ช.กุลวัตร  ลีเบาะ ป.    

โรงเรียนบ้านหนองผำ  อ.เมืองเลย  จ.เลย 

ประธานมอบบ้านน้ำใจ : ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย 1

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

อ่านต่อ 

รวมภาพกิจกรรมมอบบ้านhttps://photos.google.com/share/AF1QipOx8y5VXC5BcIkcVkjSDQ_MbJXx4IY_Nd3-E9RzKJhgt98_vh0qufeDmXdzAvLb-Q?key=LWl5VkhuNUh1X0tVcXJzSm1wZFNCNG90R1JvVTF3

หลังที่ 105 : 21 พฤษภาคม 2563

โพสต์7 มิ.ย. 2563 23:45โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2563 01:17 ]

ด.ญ.พัชราภา ภูมิโคกรักษ์ ป.6 
โรงเรียนอนุบาลชื่นจิต อ.เมืองเลย จ.เลย
ประธานมอบบ้านน้ำใจ : ดร.รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย 1
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563


อ่านต่อ
1. รายละเอียดเพิ่มเติม บ้านน้ำใจ 105 https://sites.google.com/a/loei1.go.th/site/e-news/activity/sphpleykhet1mxbbannacihlangthi105

หลังที่ 104 : 28 กุมภาพันธ์ 2563

โพสต์13 มี.ค. 2563 22:16โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ

ด.ญ.ปาณิตา แสงขาว ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยทราย อ.เมืองเลย จ.เลย
ประธานมอบบ้านน้ำใจ : ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย 1
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  งบประมาณ 95,000 บาท

อ่านต่อ

หลังที่ 103 : 25 กุมภาพันธ์ 2563

โพสต์13 มี.ค. 2563 22:08โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ

ด.ญ.เกวลิน ซ้อนจันดี ป.3
โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อ.เมืองเลย จ.เลย
ประธานมอบบ้านน้ำใจ : ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย 1
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  งบประมาณ 50,000 บาท

อ่านต่อ

หลังที่ 102 : 21 กุมภาพันธ์ 2563

โพสต์13 มี.ค. 2563 21:58โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 13 มี.ค. 2563 22:02 ]

ด.ช.พศิน โพธิ์ดี อ.3
โรงเรียนบ้านอุมุง อ.เชียงคาน จ.เลย 
ประธานมอบบ้านน้ำใจ : นายบรรพต ยาฟอง อดีดปลัดจังหวัดเลย 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  งบประมาณ 90,000 บาท

อ่านต่อ

หลังที่ 101 : 19 กุมภาพันธ์ 2563

โพสต์13 มี.ค. 2563 21:50โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ


ด.ญ.เก้าจิรายุ ศรีคำ ป.3
โรงเรียนบ้านปางคอม อ.ปากชม จ.เลย
ประธานมอบบ้านน้ำใจ : สิบเอกเชษฐา ขาวประเสริฐ นายอำเภอปากชม
เมื่องันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  งบประมาณ 85,000 บาท

อ่านต่อ

หลังที่ 100 : 18 กุมภาพันธ์ 2563

โพสต์13 มี.ค. 2563 21:42โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ

ด.ญ.สายธาร โสภารักษ์ ป.6
โรงเรียนบ้านกำพี้
ประธานมอบบ้านน้ำใจ : นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 งบประมาณ 85,000 บาท

อ่านต่อ

1-10 of 15