ปี 2563

รายงานข้อมูลการส่งมอบบ้านให้นักเรียนตามโครงการสร้างบ้านนักเรียน  “บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1” ปี 2563

ลำดับ

ชื่อโรงเรียน

ชื่อนักเรียน

ชั้น

ชื่อประธานการส่งมอบบ้าน

ตำแหน่งผู้มอบบ้าน

วันที่ส่งมอบบ้าน

งบประมาณ

95

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”

ด.ญ.นภัสสร  เจริญใจ

ป.6

นายบรรพต  ยาฟอง

อดีตปลัดจังหวัดอุดรธานี

21 มกราคม 2563

85,000

96

โรงเรียนบ้านนาแขม

ด.ญ.อิศวรา  แอ่งเนียม

ป.4

ดร.รอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย 1

28 มกราคม 2563

90,000

97

โรงเรียนบ้านนาดินดำ

ด.ญ.นันชา  วงษ์จันทร์

ป.5

นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล

สส.เขต 1 จังหวัดเลย

7 กุภาพันธ์ 2563

95,000

98

โรงเรียนบ้านบุฮม

ด.ญ.มายาวดี  ชูวงษ์

ป.3

นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

12 กุมภาพันธ์ 2563

120,000

99

โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

ด.ญ.วารี  ศรีทรัพย์

ป.6

สิบเอกเชษฐา  ขาวประเสริฐ

นายอำเภอปากชม

14 กุมภาพันธ์ 2563

100,000

100

โรงเรียนบ้านกำพี้

ด.ญ.สายธาร  โสภารักษ์

ป.6

นายกิตติคุณ  บุตรคุณ

นายอำเภอเมืองเลย

18 กุมภาพันธ์ 2563

85,000

101

โรงเรียนบ้านปางคอม

ด.ญ.เก้าจิรายุ  ศรีคำ

ป.3

สิบเอกเชษฐา  ขาวประเสริฐ

นายอำเภอปากชม

19 กุมภาพันธ์ 2563

85,000

102

โรงเรียนบ้านอุมุง

ด.ช.พศิน  โพธิ์ดี

อ.3

นายบรรพต  ยาฟอง

อดีดปลัดจังหวัดเลย

21 กุมภาพันธ์ 2563

90,000

103

โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

ด.ญ.เกวลิน  ซ้อนจันดี

ป.3

ดร.รอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย 1

25 กุมภาพันธ์ 2563

50,000

104

โรงเรียนบ้านห้วยทราย

ด.ญ.ปาณิตา  แสงขาว

ป.5

ดร.รอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย 1

28 กุมภาพันธ์ 2563

95,000

หลังที่ 104 : 28 กุมภาพันธ์ 2563

โพสต์13 มี.ค. 2563 22:16โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ

ด.ญ.ปาณิตา แสงขาว ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยทราย อ.เมืองเลย จ.เลย
ประธานมอบบ้านน้ำใจ : ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย 1
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  งบประมาณ 95,000 บาท

อ่านต่อ

หลังที่ 103 : 25 กุมภาพันธ์ 2563

โพสต์13 มี.ค. 2563 22:08โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ

ด.ญ.เกวลิน ซ้อนจันดี ป.3
โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อ.เมืองเลย จ.เลย
ประธานมอบบ้านน้ำใจ : ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย 1
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  งบประมาณ 50,000 บาท

อ่านต่อ

หลังที่ 102 : 21 กุมภาพันธ์ 2563

โพสต์13 มี.ค. 2563 21:58โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 13 มี.ค. 2563 22:02 ]

ด.ช.พศิน โพธิ์ดี อ.3
โรงเรียนบ้านอุมุง อ.เชียงคาน จ.เลย 
ประธานมอบบ้านน้ำใจ : นายบรรพต ยาฟอง อดีดปลัดจังหวัดเลย 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  งบประมาณ 90,000 บาท

อ่านต่อ

หลังที่ 101 : 19 กุมภาพันธ์ 2563

โพสต์13 มี.ค. 2563 21:50โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ


ด.ญ.เก้าจิรายุ ศรีคำ ป.3
โรงเรียนบ้านปางคอม อ.ปากชม จ.เลย
ประธานมอบบ้านน้ำใจ : สิบเอกเชษฐา ขาวประเสริฐ นายอำเภอปากชม
เมื่องันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  งบประมาณ 85,000 บาท

อ่านต่อ

หลังที่ 100 : 18 กุมภาพันธ์ 2563

โพสต์13 มี.ค. 2563 21:42โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ

ด.ญ.สายธาร โสภารักษ์ ป.6
โรงเรียนบ้านกำพี้
ประธานมอบบ้านน้ำใจ : นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 งบประมาณ 85,000 บาท

อ่านต่อ

หลังที่ 99 : 14 กุมภาพันธ์ 2563

โพสต์13 มี.ค. 2563 21:33โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ

ด.ญ.วารี ศรีทรัพย์ ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม
ประธานมอบบ้านน้ำใจ : สิบเอกเชษฐา ขาวประเสริฐ นายอำเภอปากชม
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 งบประมาณ 100,000 บาท

อ่านต่อ
  1. รายละเอียดเพิ่มเติม บ้านน้ำใจ 99
  2. รวมภาพกิจกรรม บ้านน้ำใจ 99

หลังที่ 98 : 12 กุมภาพันธ์ 2563

โพสต์13 มี.ค. 2563 21:29โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ

ด.ญ.มายาวดี ชูวงษ์ ป.3
โรงเรียนบ้านบุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย
ประธานมอบบ้านน้ำใจ : นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 งบประมาณ 120,000 บาท

อ่านต่อ

หลังที่ 97 : 7 กุมภาพันธ์ 2563

โพสต์13 มี.ค. 2563 21:24โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ

ด.ญ.นันชา วงษ์จันทร์ ป.5
โรงเรียนบ้านนาดินดำ
ประธานมองบ้านน้ำใจ : นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สส.เขต 1 จังหวัดเลย
เมื่อวันที่ 7 กุภาพันธ์ 2563  งบประมาณ 95,000 บาท

อ่านต่อ

หลังที่ 96 : 28 มกราคม 2563

โพสต์13 มี.ค. 2563 21:18โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ

ด.ญ.อิศวรา แอ่งเนียม ป.4
โรงเรียนบ้านนาแขม ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย
ประธานมอบบ้านน้ำใจ : ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย 1
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 งบประมาณ 90,000 บาท

อ่านต่อ

หลังที่ 95 : 21 มกราคม 2563

โพสต์13 มี.ค. 2563 21:10โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ

ด.ญ.นภัสสร เจริญใจ ป.6 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”
ประธาน นายบรรพต ยาฟอง อดีตปลัดจังหวัดอุดรธานี
วันที่ 21 มกราคม 2563 งบประมาณ 85,000 บาท

1-10 of 10